Kontakt

Aby się z nami skontaktować możesz również skorzystać z poniższego formularza:

Aby się z nami skontaktować możesz również skorzystać z poniższego formularza:


Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem / am poinformowany / a, że ​​przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania – kierując żądanie na adres: biuro@mk-technic.eu. Administratorem danych osobowych jest Mk Technic Sp. Z o.o. ul Danusi 5/24 80-434, Gdańsk.

Szanowni Państwo, administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Mk Technic Sp. Z o.o. Danusi 5/24 ul. 80-434, Gdańsk, zwana dalej „administratorem”.
Z administratorem można się skontaktować pisząc na adres: Mk Technic Sp. Z o.o. ul.Danusi 5/24 80-434, Gdańsk lub telefonicznie: +48515453380.

Przepisy szczegółowe
Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższej umowy.
Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, poza podmiotami dopuszczonymi przez prawo.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, czyli przez czas trwania umowy i wyznaczone przez obowiązujące prawo.
Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, a także ograniczenia przetwarzania danych.Zasady dokumentacji pracowniczej zostały określone przepisami Prawo polskie.
W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzje wynikające z profilowania *.

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów pracy osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, jej zdrowie, osobiste preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub ruch.

Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem / am poinformowany / a, że ​​przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania – kierując żądanie na adres: biuro@mk-technic.eu. Administratorem danych osobowych jest Mk Technic Sp. Z o.o. ul Danusi 5/24 80-434, Gdańsk.

Szanowni Państwo, administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Mk Technic Sp. Z o.o. Danusi 5/24 ul. 80-434, Gdańsk, zwana dalej „administratorem”.
Z administratorem można się skontaktować pisząc na adres: Mk Technic Sp. Z o.o. ul.Danusi 5/24 80-434, Gdańsk lub telefonicznie: +48515453380.

Przepisy szczegółowe
Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższej umowy.
Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, poza podmiotami dopuszczonymi przez prawo.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, czyli przez czas trwania umowy i wyznaczone przez obowiązujące prawo.
Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, a także ograniczenia przetwarzania danych.Zasady dokumentacji pracowniczej zostały określone przepisami Prawo polskie.
W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzje wynikające z profilowania *.

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów pracy osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, jej zdrowie, osobiste preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub ruch.